Leirin

Velkommen til Leirin Skiløyper!

Leirin Skiløyper A/S ønsker deg velkommen til 73 Km klassisk- og 73 km fristil-løyper i hjertet av Valdres.

Se informasjon om oppkjørte løyper på skisporet.no og Facebook

Klikk her for å gå til Melladn Turløyper sine sider.

LYSET I LYSLØYPA SLUKKER KL.22.00

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I LEIRIN SKILØYPER AS

Det avholdes ekstraordinær generalforsamling i klubbhuset ved Valdres skisenter mandag 10. desember 2018 klokka 2000, jfr. vedtektenes § 10.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av:

a. Møteleder

b. Referent

c. To personer til underskriving av protokoll

3. Forslag til vedtak fra styret:

I medhold av aksjeloven § 7 – 5 beslutter generalforsamlingen at selskapets årsregnskaper fra og med årsregnskapet for 2018-2019 ikke skal revideres etter revisorloven.

I stedet følges regler om revisjon tilsvarende § 3 -1 og 3 -2 i Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser så langt disse passer for løypelaget.

4. Valg av revisorer for regnskapsåret 2018-2019

Valgkomiteen legger fram forslag.

Styret v/styreleder Tormod Dahlen

 

Sponsorer