Leirin

Leirin Skiløypers venner


Årlig sendes det ut giroer til frivillig støtte. Disse sendes alle innbyggere i Skrautvål, Fagernes, Leira og Ulnes. I tillegg sendes den til alle hytteeiere i skiløypenes nærområde.

For å drive selskapet er vi avhengig av at brukerne er med og gir sine bidrag.


Tusenklubben kr 1000,- 
(du får lue)

De som bidrar med kr 2000 eller mer er med i trekningen av et gavekort fra Interiørsenteret på kr 2000 og er også med i trekningen av to gavekort fra Spar på kr 1000 hver.  

Det er veldig ønskelig at støtten betales via VIPPS av administrative grunner. VIPPS KODE: 57717 

Ellers bruks Bankkontonr. 2320.19.28281
Leirin Skiløypers Venner v/Håkon Bakkene, 2917 Skrautvål

Sponsorer