Leirin

Økonomien til Leirin Skiløyper AS er blitt betydelig svekket de siste par årene. For å få kjørt opp det store løypenettet med god kvalitet fant vi det i 2014 nødvendig å anskaffe en løypemaskin nr. 2. Dessverre har vi ikke klart å få inn inntekter som er tilstrekkelige til å dekke de økte kostnadene, tvert i mot har det vært en liten nedgang i mottatte bidrag. Vi er nødt til å få snudd denne utviklingen hvis vi fortsatt skal klare å holde den standarden og det store løypenettet brukerne er blitt vant med.

Som et supplement til Leirin Skiløypers Venner lanserer vi fra og med sesongen 2017/2018 ordningen LØYPEPARTNER FOR LEIRIN SKILØYPER. Ordningen er beskrevet i de to PDF-dokumentene som ligger her:

Løypepartner for Leirin Skiløyper, standard ordning for privatpersoner, familier m.v. - kr 3000 pr. år i tre år.

Løypepartner for Leirin Skiløyper, ordning for næringsliv, organisasjoner m.v. - beløp og antall år etter nærmere avtale

Sponsorer