Om Leirin Skiløyper

Leirin Skiløyper ble stiftet i 1985 i forbindelse med opparbeidelse av lysløypa fra Valdres Skisenter til Fagernes Lufthavn Leirin. Hovedaksjonær er Skrautvål IL.

Selskapets formål er å koordinere aksjonærenes interesser, utvikle og drive aktivitetsanlegg, herunder innkjøp av løypeprepareringsmaskin og preparering av løyper, servicevirksomhet og markedsføring, samt andre tiltak som kan fremme fritidsaktiviteter i Nord-Aurdal. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonæren utbytte. Overskuddet skal anvendes til bruk for selskapets eget formål.

Styret, 2023/24

Håkon Bergene, styreleder

Silje Vadla Ulberg, styremedlem

Helge Skattebo, styremedlem

Kine Merete Skaar, styremedlem

Trine Nythun, styremedlem

Atle Rosendal, varamedlem 

Våre største bidragsytere
crossmenu